Nájemník 10.

10. června 2017 v 16:00 | Janule |  Nájemník
autor: Shefifty


Černá voda ve tmě vypadala skoro tajuplně a definitivně ošidně, a Bill zaváhal s jednou nohou ponořenou po kotník.
Tom už byl ve vodě a trpělivě na Billa čekal, usmíval se na černovlasého chlapce, který nerozhodně postával na žebříku.
"Není to studené," ujistil ho.
"Nevidím na dno," řekl Bill nejistě s pohledem dolů.
"Neboj se, není tam nic k vidění."
Bill sestoupil o několik kroků níž, aby před Tomem nestál kompletně nahý a nevypadal komicky. Byl k Tomovi napůl otočený zády a mohl na sobě cítit jeho pohled, určitě mu očumoval zadek. Voda byla chladná, ale ne studená a on pokračoval níž, dokud se jeho nohy nedotkly jemného písku. Otočil se a udělal pár kroků směrem k Tomovi, mohl pod nohama cítit kamínky a větvičky.


Starší chlapec se povzbudivě usmál a setkal se s ním na půl cesty, kde omotal ruce kolem Billova pasu. Tom už byl ve vodě až po ramena a jeho mokré tělo se nyní v měsíčním světle lesklo. Bill se roztřeseně nadechl, uvolnil se v Tomově objetí a oplatil mu jeho polibek.
Bill neměl plavání moc rád a měl strach jít tak daleko, kde by se už jeho nohy nedotýkaly země. Když ho Tom pustil a vyrazil pryč v perfektním kraulu, Bill zůstal stát na místě a jen se díval, jak Tom odborně doplaval až k dřevěné plošině, která byla až příliš daleko na Billův vkus.
Tom se s grácií vytáhl nahoru a Bill obdivoval, jak vysoce a štíhle vypadal, když tam stál.
"Ty nepůjdeš?" Zeptal se Tom a Bill rozhodně zavrtěl hlavou.
Tom pokrčil rameny, zvedl ruce nad hlavu a skočil po hlavě zpátky do vody. S úsměvem se vrátil zpátky k Billovi, vzal ho za ruce a přitáhl si jej k sobě, až se jejich hrudníky setkaly, než jej políbil.


"Ty si tohle opravdu moc neužíváš, co?" Zeptal se Tom s úsměvem, když se díval na Billova napjatá ramena. Než Bill mohl odpovědět, něco se otřelo o jeho bradu a on zalapal po dechu a rychle ustoupil stranou, zatímco zíral do vody, ve které stejně nic neviděl.
Tom se zasmál a vedl ho za ruku zpátky k žebříku.
"Omlouvám se, že jsem takový…" začal se Bill omlouvat, ale Tom ho přerušil.
"Ne, to je v pohodě. Stejně bych se s tebou raději muchloval na pláži," ušklíbl se, a Bill se rozesmál.
"Já taky," souhlasil s úlevou, že se dostane z vody a pryč od všeho, co v ní žilo.
S drkotajícími zuby kolem sebe oba omotali ručníky a zuřivě se otírali, aby teplotu svých těl opět zvedli. Jejich pokožka byla pokryta husí kůží a oni rychle popadli ze země své oblečení a vrátili se na deku.
Bill našel v hromádce oblečení své boxerky, ale Tom ho popadl za zápěstí a zastavil ho dřív, než si je stihl natáhnout.
"Nedělej to. Já tě zahřeju," slíbil.
Billovy oči zamířily k Tomově tváři a našly ho, jak se usmívá. S náhlým žárem ve svém žaludku Bill nechal ten kousek oděvu dopadnout na zem a lehnul si na břicho s vlhkým ručníkem stále kolem pasu, hlavu si položil na složené ruce.


Teplý vzduch jeho kůži brzy osušil a jemu už nebyla zima, zvlášť s Tomem tak blízko, naklánějícím se nad ním a odhrnujícím jeho vlasy, aby jej mohl začít líbat na krk. Bill se zachvěl pod dotykem Tomových jemných rtů a způsobu, jakým ho jeho dlouhé, vlhké dredy lechtaly, zatímco Tom pokračoval s lehkými polibky mezi jeho lopatky. Po cestě Tom opatrně odhrnul ručník, vyšplhal se nad Billa, ale držel se tak, aby se jejich těla nedotýkala, s výjimkou jejich dlouhých nohou, které se o sebe otíraly s každým pohybem, který Tom udělal.
Bill spokojeně vzdychl, miloval způsob, jakým jej Tom opečovával s láskyplnými doteky. Jeho dýchání bylo mělčí než obvykle, rozvášněné vědomím, že jsou oba nazí a intimně blízko jeden druhému. Byl si docela jistý, že toto pomalé a nesmělé dotýkání byla Tomova snaha jej svést.
Bill zavřel oči, když Tom začal oždibovat jeho ušní lalůček a roztřeseně mu vydechl do ucha.
Jedna z Tomových rukou se rozběhla po Billově boku přes látku až na jeho nahou kůži, zatímco polibky dorazil až k místu, kde Billův krk přecházel v rameno, a mladším chlapcem prošel vzrušený třes. Pohnul se, aby se otočil, ale Tomovy nohy mu v tom zabránily. Ohlédl se přes rameno a uviděl, jak se na něj Tom usmívá.


"Ještě jsem s touhle stranou neskončil," řekl dredatý chlapec a Bill se trochu rozpačitě rozesmál, ale zůstal na místě, zatímco Tom se sklonil, aby vtiskl další polibek na zadní část Billova ramene. Cítil teplo vycházející z Tomova těla a pak se Tom přesunul, aby pomalu odmotal zbytek Billova ručníku a položil ho vedle něj.
Úplně nahý a se stejně nahým Tomem nad sebou začal Bill rychleji dýchat. Věděl, že Tom by neudělal nic, co by on nechtěl, ale to nebyl důvod, proč mu silně bušilo srdce. Zvedl hlavu a pokusil se na druhého chlapce podívat, ale neuspěl.
"Chci vidět tvůj obličej," řekl. Začínal šílet z toho, že není schopný druhého chlapce vidět a ani se ho dotknout.
Tom se odtáhl, aby ho nechal přetočit se na záda, a rychle pohlédl dolů na Billovo štíhlé tělo. Bill si uvědomil, že to až tak dalece nepromyslel, a ostře se nadechl, jak do sebe jejich vzrušení nevyhnutelně narazila. Tomovy oči se ve tmě zatřpytily a pohnul se lehce stranou, než pomalu spustil váhu svého těla na mladšího chlapce.
Billův dech vycházel ven rychlými vzdechy, oči měl rozšířené, jak se snažil vyjádřit své pocity beze slov. Položil ruku na Tomovu tvář, prsty se mu ze všech těch emocí chvěly. Tom ji jemně uchopil a zvedl si ji ke rtům, kde vtiskl několik lehkých polibků proti Billovým kloubům.


"Ty jsi ta nejkrásnější věc, jakou jsem kdy viděl," zamumlal Tom, pustil Billovu ruku a obdivně shlížel na jeho tvář.
Bill zčervenal, ale už si začínal zvykat na Tomovy komplimenty ohledně svého vzhledu.
"Stejně tak ty," usmál se, a Tom se jeho odpovědi tiše zasmál.
"Děkuju."
Tom vyhledal jeho rty a začal ho líbat s takovou vášní, až se brzy museli odtáhnout a lapat po dechu. Bill byl tak tvrdý proti Tomovu stehnu, že věděl, že jej dredatý chlapec musí cítit tak jasně, jako Bill cítil jeho.
Když Tom položil dlaně po obou stranách Billových boků a nadzvedl se, Bill si byl jistý, že se jej chystá dotknout. Místo toho Tom lehce ohnul paže a snížil se, aby vtiskl polibek na Billovu klíční kost. Jeho erekce náhodně vklouzla mezi Billova stehna a Bill impulzivně roztáhl nohy a zvedl boky, aby se setkal s Tomovou tvrdostí.
Tom se s ostrým nádechem nadzvedl a pohlédl dolů na chlapce pod sebou. Bill se setkal s jeho pohledem a znovu pohnul boky. Tomovy oči ty jeho neopustily, jak zareagoval na Billovy pohyby a otíral se svým penisem o záhyb mezi jeho půlkami, roztřeseně vydechl, jak se snažil udržet na uzdě.


"Jsi si jistý, že tohle chceš?" Zeptal se Tom, jeho hlas byl toužebně ochraptělý. Chtíč v Tomových očích byl tak silný, Billovo vlastní tělo odpovědělo se stejnou touhou, vnitřnosti mu žhnuly a on si Toma přitáhl za ramena blíž.
"Ano, jsem si jistý."
Velmi pomalu Tom přitiskl své tělo dolů na Billovo, našel jeho vlhká a poddajná ústa a vášnivě ho políbil. Když se jeho ruka proplížila dolů k Billovu vzrušení, jeho dotek byl pomalý a škádlivý, nebylo žádoucí, aby tak rychle dospěl k vrcholu, spíše jen, aby se celé jeho tělo začalo chvět očekáváním. Špička jeho jazyka si hrála s jednou z Billových bradavek, až se černovlasý chlapec do jeho doteku prohnul v zádech.
Billovo drobné tělo se na dece třáslo. Tom brzy přestal hladit Billův penis, vložil si dva prsty do úst a naslinil je. Bill pozorně sledoval, jak Tomova ruka zmizela mezi jeho stehny, a zasyčel, když vlhké prsty přejely přes jeho vstup.
"Půjdu pomalu. Řekni mi, kdyby to bolelo," řekl Tom a zatlačil jedním prstem dovnitř. Bill se ostře nadechl a pevně se sevřel. Tom chvíli čekal, ale Bill zůstal kolem jeho prstu těsný.
"Tvoje svaly jsou opravdu slibné," řekl s úsměvem, jak se snažil, aby se Bill uvolnil. "Ale musíš se uvolnit, jinak to bude pekelně bolet."


Bill přikývl a obdržel omamný polibek, který měl zřejmě přesunout jeho pozornost od toho, co se dělo uvnitř něj. Tom sklouzl po jeho těle níž a jazykem obkroužil špičku Billovy erekce. Fungovalo to v Georgově bytě, a fungovalo to i teď. Bill zasténal, když ho Tom vzal celého do úst, a nechal Toma dělat se svým prstem, cokoliv chtěl, dokud se v něm náhle neobjevily dva. Pak se znovu napjal a Tom prsty vytáhnul a s mlasknutím odtáhl i svá ústa. Bill na protest zakňoural a sám pro sebe si tiše zanadával, že Toma přiměl přestat.
Tom se posadil mezi jeho nohy, zvedl mu kolena vzhůru a znovu zmizel. Bill zvědavě zvedl hlavu, aby viděl, co to s ním Tom provádí. Dvě pevné ruce popadly jeho půlky, roztáhly je, a o pár vteřin později ucítil u svého vstupu něco teplého a vlhkého. Bill zalapal po dechu, sprásknul kolena k sobě a donutil tak Toma, aby se odtáhl a posadil. Starší chlapec na Billa pohlédl s náznakem úsměvu.


"Co to děláš?" Zeptal se Bill a zuřivě přitom zčervenal.
"Snažím se, aby ses cítil dobře," vysvětlil Tom a usmíval se nad Billovou reakcí. "Necháš mě, prosím?"
Bill měl stále nohy pevně přitisknuté k sobě a tvářil se šokovaně.
"Nemůžeš svůj jazyk dávat tam."
Tom se pobaveně zasmál nad Billovou nevinností. "Proč ne? Líbí se mi to. Vsadím se, že tobě by se to líbilo taky, kdybys mě prostě nechal to udělat."
Bill se zatvářil pochybovačně. "Tobě se líbí dělat tohle?"
Tomovi se zatřpytily oči. "Jo. Opravdu hodně."
Bill Toma váhavě nechal, aby mu roztáhl nohy, a hodil si ruku přes obličej, aby skryl své rozpaky, jakmile se Tom opět sklonil a jazykem olízl jeho vstup.
Bill to nemohl popřít; bylo to neuvěřitelně dobré. Uvolnil se a dovolil Tomovi, aby na něm pracoval svým jazykem, a velmi brzy toužebně naříkal a prsty stiskával deku pod sebou.
Po několika příjemných minutách se Tom posunul svými ústy výš, aby věnoval nějakou pozornost i Billovu penisu, zatímco do něj zpátky vklouzl svými prsty.
Bill si chytil obličej do dlaní a prohnul se v zádech, jak se ztrácel v Tomově obratném zacházení s jeho tělem.


Tom se na okamžik zastavil, natáhl se pro své džíny a Bill viděl, jak si prohledává kapsy a nakonec nachází to, co hledal, než se posadil zpátky mezi Billovy roztažené nohy. Rozbalil balíček a nasadil si kondom, zatímco jej Bill sledoval se spoustou motýlů vířících mu v žaludku. Byl si nejistý v tom, co by měl přesně dělat, a byl nervózní, že to bude bolet.
Pak se Tom natáhl k piknikovému košíku a Bill zmateně nakrčil obočí.
"Ze zřejmých důvodů s sebou nemám lubrikant," řekl Tom a vrhnul po něm škádlivým pohledem. "Ale tohle bude stačit."
V ruce měl malou lahvičku olivového oleje a nalil si mastný obsah přímo na svou erekci, kde si olej rukou rozetřel po celé délce. Zbytek oleje ze svých prstů rozetřel kolem Billova vstupu. Billovo srdce se v hrudi silně bušilo, a když se Tom vyšplhal nahoru po jeho těle a políbil ho, popadl jej za ramena a zaryl mu nehty do kůže.
Tom ho dlouze a vlhce políbil a rukou hladil Billův penis, dokud se Billovo sevření jeho ramen neuvolnilo. Pak ho pustil a Bill stiskl čelist, když ucítil, jak do něj pronikla špička Tomova penisu.


"Snaž se uvolnit," zamumlal Tom konejšivě a Bill ho poslechl. Zaměřil se na to, aby Toma centimetr po centimetru pustil dovnitř, zatímco starší chlapec šeptal povzbudivá slova proti jeho rtům. Když byl Tom plně uvnitř, Bill vydechl a pohlédl Tomovi do očí. Nebolelo to tak moc, jak očekával, a hádal, že to má co dělat s faktem, že Tom věděl, co dělá.
"Jsi v pořádku?" Zeptal se Tom a jemně projel rukou přes Billovy vlasy. Bill přikývl a držel jejich pohledy spojené, zatímco se Tom pomalu vytáhl a opatrně znovu zatlačil dovnitř, nebyl schopný přitom potlačit tiché zasténání.
Tom se natáhl, zvedl zadní stranu Billových kolen a nastavil do správného úhlu své boky, než znovu přirazil, a tentokrát ze sebe Bill vydal své vlastní zasténání. Jen pomyšlení na to, co dělají, způsobovalo, že mu bylo horko, a z toho, jak jim oběma zablesklo v očích pokaždé, když Tom přitlačil, mu vždy poskočil žaludek.
Tom se posadil na lýtka a silnýma rukama na Billových bocích si Billa přitáhl k sobě. Popadl jeho kotníky a držel je vzhůru ve vzduchu, zatímco do mladšího chlapce rytmicky přirážel, dokud z něj před ním nebyla jen sténající a po dechu lapající hromádka. Jednu z Billových dlouhých nohou si opřel o rameno, aby měl volnou ruku, a začal s ní pumpovat Billův opomíjený penis.


Bill přirážel do jeho ruky, zatímco Tom pohyboval boky, a Bill zalapal po dechu a silně vyvrcholil s Tomovým jménem nesouvisle unikajícím z jeho rtů.
Tomovy oči žhnuly, jak se rozlétly po Billově těle, temně zářily nad pohledem na úchvatně fascinujícího chlapce. Billova záda byla stále prohnutá rozkoší, jak v něm doznívaly zbytky jeho orgasmu, když Tom naposledy přirazil a také vyvrcholil.
Když se Tom odtáhl a odhodil použitý kondom, Billovi se zablesklo v očích, jeho pohled byl nečitelný. Tom se na něj podíval, jak byl roztažený na dece jako nádherné vidění.
Bill vábivě natáhl ruce a Tom se do nich okamžitě připlazil a přitulil se blíž.
"Bylo to takové, jaké jsi čekal?" Zeptal se tiše.
Bill protřel dohromady jejich nosy a spokojeně vzdychl.
"Ne."
Tom čekal, ale když Bill nic neříkal, tázavě zvedl obočí a Bill se zasmál.
"Bylo to dobré," ujistil ho.
"Ne, bylo to úžasné," opravil ho Tom s úsměvem. "Ty jsi úžasný."
Bill se šťastně zhluboka nadechl. Cítil se jako v sedmém nebi. Přišel o své panictví, a navíc s osobou, která pro něj byla tak naprosto správná. Kolik lidí tohle mohlo říct?


Prohlížel si ve tmě Tomův profil a najednou se zamyslel nad tím, jak moc se jeho život změnil od okamžiku, kdy mu do něj ten dredatý chlapec vstoupil. Nemohl si pomoct a musel přemýšlet, jak věci mezi nimi budou pokračovat, až se Tom vrátí domů a Billův život se vrátí tam, kde byl předtím, než se setkali. Tenkrát s ním byl docela spokojený, aniž by věděl, jak nesmírně na něj mohla zapůsobit láska.
Myšlenka na ztrátu Toma jej přiměla silně stisknout jeho ruku ve své, až Tom otevřel oči a otočil k němu hlavu.
"Co?" Usmál se.
Bill si povzdechl, nenáviděl, že ničil tak dokonalou chvilku.
"Co se s námi stane, až léto skončí?"
Tomovy oči se s těmi jeho krátce setkaly, než dredatý chlapec pohlédl dolů a propletl dohromady jejich prsty.
"Teď o tom nechci přemýšlet," řekl tiše.
"Ale vrátíš se do San Diega?" Zeptal se Bill.
Tom zvedl pohled a jeho tvář vypadala vážně.
"Jo, musím. Je tam celý můj život."
Bill polkl a měl pocit, jako by mu na hruď tlačilo něco těžkého. Rád si myslel, že je nyní také součástí Tomova života.
"Kromě toho, kde bych bydlel, kdybych tady zůstal? S tebou a tvou rodinou?" Zeptal se Tom a smutně se na něj usmál.


Bill se podíval dolů na jejich ruce. Věděl, že Tom má pravdu. Nebyl tam sakra žádný způsob, jak by Billovi rodiče nechali kluka, kterého vůbec neznali, aby s nimi bydlel. Zvlášť kdyby se dozvěděli, že se ten zmíněný chlapec velmi často v noci vkrádá do postele jejich syna. Bill si byl docela jistý, že jeho máma by se dokázala vypořádat s faktem, že je její syn gay, ale jeho otec byl úplně jiný příběh. Bill ho slyšel prskat pohrdavé poznámky, kdykoliv se jen v televizi objevili homosexuálové, nemluvě o tom, když je spatřil někde na ulici nebo v restauraci. Z nějakého důvodu se vždycky zdálo, že jejich vzájemnou láskyplnost bere jako osobní urážku.
"Hej," řekl Tom, když spatřil trápení v Billových očích, přitáhl si mladšího chlapce k sobě a jemně ho políbil. "Pojďme si s tím nedělat starosti. Pořád ještě máme spoustu času na to, abychom byli spolu."
Jistě, spoustu času se zamilovat ještě víc, pomyslel si Bill, ale přinutil se odtlačit všechnu svou frustraci nad tím, jak je život nefér, pryč ze své mysli, když jej Tom znovu políbil.
Rozhodl se, že pokud se Tom rozhodl žít každým okamžikem, tak Bill by to rozhodně mohl zkusit taky.
Navzdory jeho slovům ta myšlenka na odloučení musela mít i na Toma nějaký dopad, protože jej pevně objal a velmi dlouho nepustil. Bill zabořil tvář do Tomova krku a vdechoval jeho nádhernou vůni, na které se stal tak závislým. Ujišťoval se, že si ji bude pamatovat po celé dny, až už s ním Tom déle nebude.
Takhle usnuli, zabaleni jeden druhému v náručí se vzájemně zahřívali a prakticky splynuli v jedno tělo.


autor: Shefifty
překlad: Zuzu

betaread: J. :o)
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Bitter Bitter | E-mail | 10. června 2017 v 16:23 | Reagovat

Jdu spachat sebevrazdu driv nez se tahle dokonalost zvrtne. To proste... Ach :'( uz ted jsem v hajku a to jen lehce natukli... A Billuv tata...

2 Becs Becs | E-mail | 10. června 2017 v 16:49 | Reagovat

Omg, omg, omg.. ať léto nikdy neskončí. Tohle bych zvládla číst pořád. Chudák Bill jestli má takového homofobního otce.
Děkuji za překlad

3 Karin Karin | 10. června 2017 v 20:17 | Reagovat

Otec Billa je blb je vidět že i Tomovi na Billovi záleží.

4 Nade Nade | E-mail | 10. června 2017 v 22:23 | Reagovat

Jak bylo řečeno, ať léto trvá co nejdéle. Takhle je to moc krásné. :D
Po prázdninách zřejmě Billa nečeká nic příjemného, pokud se provalí jeho orientace. Homofobní otec, to je nepříjemná patálie, bohužel dost častá.
Děkuji za kapču a těším se na další.

5 Jasalia Jasalia | 11. června 2017 v 11:31 | Reagovat

Ako už bolo spomenuté vyššie - vyzerá to tak, že Tomovi na Billovi tiež záleží a že ho neberie len ako letnú zábavku. Len či to nakoniec neskončí práve naopak Bill u Toma, keď sa​ prevalí jeho orientácia a jeho otec začne robiť problémy. No, uvidíme. Leto ešte neskončilo. Ďakujem za časť.

6 Dominika Dominika | Web | 11. června 2017 v 14:45 | Reagovat

Tohle je naprosto skvělý počteníčko, parádně napsaný. Díky.

7 Zuzana Zuzana | E-mail | 11. června 2017 v 19:18 | Reagovat

Tom je tak dokonalý a úžasný, že sa niečo proste musí stať... Billa chápem, bude to taaaak veľmi ťažké keď sa budú musieť rozdeliť. Ďakujem za skvelý preklad♥

8 luki luki | 11. června 2017 v 23:22 | Reagovat

Nevím, co bych napsala jiného, než holky. Tom je chodící reklama na dokonalého přítele, až mi přijde, že se něco musí podělat, protože tahle pohádka je až moc dokonalá. Jenom mám strach, kdo těm dvěma miláčkům (možná více Billovi) slepí srdíčka, až se na konci léta (pokud né dříve - Billův otec bude taky něco), až se budou muset rozloučit...
ale jinak luxusní a moc děkuju za překlad zuzu

9 luki luki | 11. června 2017 v 23:25 | Reagovat

a to jsem ještě zapomněla dodat... jsem na tom stejně jako Bill s tou vodou. Jakmile nevidím na dno, do vody nelezu. Takže má můj neskonalý obdiv, že za Tomem vlezl. Já bych se nejspíš nehecla ani za nahým Tomem (mno... ehm... ehm...) :D

10 Doris Doris | 15. června 2017 v 19:24 | Reagovat

Krasne milovani. Tezka romantika.:) tak doufam ze to neni to jedine o co Tomovi slo. Jinak by to Bill neunesl. A snad louceni neprijde moc brzo. Ale celkem me desi zminka o Billovo tatovi. Citim v te souvislosti trable. Bohuzel i takovi lidi se najdou :(

11 Mischulka Mischulka | E-mail | 1. září 2017 v 14:08 | Reagovat

Tak tohle byl přenádherný díl! Je to jeden z těch dílů, u kterých mi doslova dochází slova a já mám v hlavě vygumováno. Byla to úžasnost a já tak trošku Billovi tohohle Toma závidím, protože je to dokonalý přítel! :-P

Ale začínám mít trochu strach, co bude po prázdninách. Naprosto souhlasím s Tomem - zatím ať si užívají jen co to jde, a snaží se tím netrápit, ale stejně...jednou ten den Tomova odjezdu přijde a já to skutečně nechci vidět. :-(

Moc děkuji za překlad!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama